Chuyên đề Du lịch biển Việt Nam 2018 trên trang thông tin Công ty du lịch Enter Việt Nam – chia sẻ, hướng dẫn, giao lưu kinh nghiệm, hỏi đáp về du lịch Việt Nam và nước ngoài